Logo Showdown Bonbini

Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement Showdownvereniging BON-BINI 01-06-2016

Bestuur:
Van het bestuur wordt verwacht dat zij handelen in het belang van Showdownvereniging Bon-Bini.  Het bestuur moet de leden en vrijwilligers met respect behandelen, dit geldt ook vanuit de leden naar het bestuur toe. De bestuursleden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Lidmaatschap:
Nieuwe leden mogen drie keer meespelen en moeten dan beslissen of ze lid willen worden. Het bestuur bepaalt of de persoon werkelijk lid kan worden.
Minderjarigen mogen alleen lid worden met toestemming van zijn/ haar ouders/ wettelijk vertegenwoordiger.

Een speler is pas lid als hij/ zij de contributie heeft overgemaakt en de penningmeester dit ook werkelijk heeft ontvangen. De contributie kan per half jaar betaald worden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Het opzeggen moet 1 maand voor de volgende betaling zijn gebeurd. Het eventueel te veel betaalde contributiebedrag wordt niet terug betaald aan de speler.  Eventueel nog openstaande rekeningen bij Showdownvereniging Bon-Bini dienen alsnog betaald te worden door de speler.

Bij het lid worden van Showdownvereniging Bon-Bini geef je automatisch toestemming voor het plaatsen van foto’s die gerelateerd zijn aan showdownactiviteiten op onze website en facebook.

Toernooien en competitie:
Inschrijfgeld voor toernooien en competitie dienen vooraf aan de penningmeester betaald te worden, als het inschrijfgeld niet op tijd bij de penningmeester binnen is, wordt de speler niet ingeschreven voor het desbetreffende toernooi of andere wedstrijden.
Als de vereniging de financiële mogelijkheid heeft om het inschrijfgeld voor een toernooi te betalen dan wordt er ook van de speler verwacht dat hij/ zij deel neemt aan dat toernooi. Als de speler toch niet deel neemt aan het door de vereniging betaalde toernooi dan betaald hij/ zij het gehele bedrag van het inschrijfgeld dat voor hem/ haar betaald is terug aan de vereniging. Als de speler meent een hele goede reden te hebben om niet naar het toernooi te kunnen dan meldt hij/ zij dit tijdig bij het bestuur. Deze bepalen dan of de speler het inschrijfgeld terug moet betalen aan de vereniging.

Als de vereniging de financiële middelen heeft om het inschrijfgeld en de spelerspas voor de competitie te betalen dan wordt er ook verwacht dat de speler deelneemt aan de gehele competitie. Mocht hij / zij om welke reden dan ook de competitie niet af maken dan zal de speler een deel of het gehele inschrijfgeld terug moeten betalen aan de vereniging. Ziekte van speler of overlijden van 1ste graads familie vormt een uitzondering op de regel.

Als een speler een podiumplaats haalt tijdens een toernooi, competitie of Nederlands kampioenschap dan wordt hij/ zij op de eerst volgende speelavond beloond met een kleinigheidje. Buitenlandse toernooien worden sowieso niet betaald door de vereniging.

Als een speler zich via S.v. BON-BINE opgeeft voor een toernooi/ competitie dan wordt er van hem/ haar verwacht om in het clubshirt deel te nemen.
Tijdens Toernooien en competitie is dragen van sportkleding verplicht. Het clubshirt blijft 2 jaar eigendom van de vereniging.
Een nieuw lid krijgt pas een shirt als hij/ zij voor het eerst gaat deelnemen uit naam van Showdownvereniging bon-Bini aan een Showdownevenement.
Verder verwacht de vereniging dat hij/ zij er netjes en verzorgd bij loopt. Je bent wel het visitekaartje voor de vereniging.

Honden:
(Geleide)honden zijn welkom op de trainingslocatie mits zij zich gedragen en sociaal zijn naar andere (geleide) honden. Mocht de (geleide) hond zich toch niet kunnen gedragen dan krijgt de eigenaar van de hond eerst een waarschuwing en mocht de situatie dan niet verbeteren dan wordt de hondenbezitter gevraagd zijn hond thuis te laten.

Spelmateriaal:
Als een speler heeft besloten om lid te worden dan dient hij/ zij zelf een batje, handschoen en geblindeerde bril aan te schaffen. Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar spelmateriaal. Voor beschadigen of zoekraken van eigen spelmateriaal kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden. Indien een speler moedwillig schade aanbrengt aan eigendommen van de vereniging zullen de kosten bij hem/ haar in rekening gebracht worden.

Gedragsregels:
Iedere speler/ vrijwilliger dient zich sociaal naar andere clubleden op te stellen. Overmatig drank en drugs gebruik is niet toegestaan. Mag het toch voorkomen dat een speler/ vrijwilliger onder invloed is van drank of drugs tijdens Showdownactiviteiten waar hij/ zij aan deelneemt uit naam van Showdownvereniging Bon-Bini dan wordt hij/ zij hier op aangesproken.
Vloeken en schelden is niet toegestaan. Evenals intimiderend gedrag. Het gooien met spelmateriaal is eveneens niet toegestaan.
Slaan of gooien met Showdownbats is niet toegestaan en wordt zwaar gestraft. Het bestuur bepaald de zwaarte van de sanctie.

Trainingsavond:
De trainingsavond is op woensdag. Er wordt gespeeld van 18.30 uur tot 21:30 uur.
Op Nederlandse feestdagen wordt niet gespeeld.  Een speler dient uiterlijk 2 uur voor aanvang van de trainingsavond zich afgemeld te hebben als hij/ zij verhinderd is.

Tijdens de training wordt er van iedereen verwacht om eerlijk en sportief te zijn.  Aan het einde van de trainingsavond dient iedereen zijn/ haar rommel opgeruimd te hebben en zijn/ haar eigendommen mee naar huis te nemen. Op de speelavond is er koffie/ thee en frisdrank aanwezig. Dit dient men op dezelfde avond waarop het genuttigd wordt te betalen. Het geld wordt gebruikt voor inkoop van koffie, thee en frisdrank. Ook worden hiervan de chocolade voor prijswinnaars en kaartjes of fruitmanden voor bijzondere gelegenheden van betaald.
Jassen horen in de garderobe gehangen te worden. Laat waardevolle eigendommen niet onbeheerd achter.

Trainingslocatie:
De trainingslocatie is voorzien van bewakingscamera’s. Houdt nooduitgangen vrij. Er mag niet gerookt worden in de locatie m.u.v. de daarvoor bestemde ruimte. Moedwillig beschadigen van eigendommen van de trainingslocatie worden in rekening gebracht van de persoon die de schade heeft aangericht.
Stelen of een poging daartoe wordt zwaar gestraft door de locatiebeheerder.
Op de locatie mag er geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Houdt geluidsoverlast buiten het gebouw zo beperkt mogelijk.
Café Bon-Bini stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen.